Περί στρώσεων

Οι στρώσεις σας επιτρέπουν να συγκεντρώσετε στοιχεία που σχετίζονται σε μια σελίδα. Σκεφτείτε τις στρώσεις ως μεμονωμένους χώρους εργασίας που μπορείτε να αποκρύψετε από εμφάνιση, εκτύπωση, ή κλείδωμα.

Οι στρώσεις δεν καθορίζουν τη σειρά στοίβαξης των αντικειμένων στη σελίδα σας, εκτός από τη στρώση Στοιχεία ελέγχου που είναι πάντα μπροστά από τις άλλες στρώσεις.

Η σειρά στοίβαξης των αντικειμένων στη σελίδα σας καθορίζεται από τη σειρά προσθήκης των αντικειμένων. Μπορείτε να αναδιατάξετε τη σειρά στοίβαξης με Σχήμα - Τακτοποίηση.

Οι περιοχές στρώσης που δεν περιέχουν αντικείμενα είναι διαφανείς.

Το LibreOffice Draw παρέχει τρεις προεπιλεγμένες στρώσεις:

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις προεπιλεγμένες στρώσεις. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας στρώσεις με Εισαγωγή - Στρώση.

Η στρώση Διάταξη είναι ο προεπιλεγμένος χώρος εργασίας. Η στρώση Διάταξη καθορίζει τη θέση του τίτλου, του κειμένου και των δεσμευτικών θέσης στη σελίδα σας.

Η στρώση Στοιχεία ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήκτρα που έχουν αποδοθεί σε ενέργεια, αλλά αυτό δεν πρέπει να εκτυπώνεται. Ορίστε τις ιδιότητες στρώσης σε μη εκτυπώσιμες. Αντικείμενα στη στρώση Στοιχεία ελέγχου είναι πάντα μπροστά από αντικείμενα σε άλλες στρώσεις.

Η στρώση Γραμμές διαστάσεων είναι εκεί που σχεδιάζετε, παραδείγματος χάρη, τις γραμμές διαστάσεων. Εναλλάσσοντας τη στρώση σε εμφάνιση ή απόκρυψη, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτές τις γραμμές σε ενεργές και ανενεργές.

tip

Μπορείτε να κλειδώσετε μια στρώση για να προστατεύσετε τα περιεχόμενά της, ή να αποκρύψετε μια στρώση και τα περιεχόμενά της από προβολή ή εκτύπωση. Όταν προσθέτετε νέα στρώση σε σελίδα, η στρώση προστίθεται σε όλες τις σελίδες στο έγγραφό σας. Όμως, όταν προσθέτετε αντικείμενο σε στρώση, προστίθεται μόνο στην τρέχουσα σελίδα. Εάν θέλετε το αντικείμενο να εμφανιστεί σε όλες τις σελίδες, προσθέστε το αντικείμενο στην κύρια σελίδα (Προβολή - Κύρια).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!