Εργασία με στρώσεις

Τα σχέδια στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν στρώσεις.

Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής στρώσης

Επιλογή στρώσης

Για να επιλέξετε στρώση, πατήστε την καρτέλα ονόματος της στρώσης στο τέλος του χώρου εργασίας.

tip

Για επεξεργασία των ιδιοτήτων στρώσης, διπλοπατήστε μια καρτέλα στρώσης.


Απόκρυψη στρώσεων

 1. Επιλέξτε στρώση και έπειτα Μορφή - Στρώση.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες, καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Ορατό.

 3. Πατήστε στο Εντάξει.

Στην καρτέλα ονόματος της στρώσης, το χρώμα κειμένου του ονόματος αλλάζει σε γαλάζιο.

tip

Μπορείτε να κάνετε μια στρώση ορατή ή αόρατη πατώντας την καρτέλα της, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift.


Εμφάνιση κρυφών στρώσεων

 1. Επιλέξτε κρυφή στρώση και έπειτα Μορφή - Στρώση.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορατό.

 3. Πατήστε Εντάξει.

Κλείδωμα στρώσεων

 1. Επιλέξτε στρώση και έπειτα Μορφή - Στρώση.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο.

 3. Πατήστε Εντάξει.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αντικείμενα σε κλειδωμένη στρώση.

Ξεκλείδωμα στρώσεων

 1. Επιλέξτε κλειδωμένη στρώση και έπειτα Μορφή - Στρώση.

 2. Στην περιοχή Ιδιότητες, καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Κλειδωμένο.

 3. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!