Εισαγωγή στρώσεων

Τα σχέδια στο LibreOffice Draw υποστηρίζουν στρώσεις.

  1. Δεξιοπατήστε την περιοχή καρτέλας στρώσης στο τέλος.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή στρώσης.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στρώση στο πλαίσιο Όνομα.

  4. Στην περιοχή Ιδιότητες, ορίστε τις επιλογές της στρώσης.

  5. Πατήστε Εντάξει. Η νέα στρώση γίνεται αυτόματα η ενεργή στρώση.

Για να αλλάξετε τις ιδιότητες στρώσης, πατήστε την καρτέλα ονόματος της στρώσης και έπειτα επιλέξτε Μορφή - Στρώση.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ή να διαγράψετε προκαθορισμένη στρώση του LibreOffice Draw.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!