Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε αντικείμενα σχεδίασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο σχεδίασης

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να περιηγηθείτε στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση.

 2. Πιέστε το Δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να φτάσετε στο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων ενός εργαλείου σχεδίασης.

 3. Αν υπάρχει ένα βέλος δίπλα στο εικονίδιο, το εργαλείο σχεδίασης ανοίγει σε μία δευτερεύουσα γραμμή εργαλείων. Πιέστε το Πάνω ή το Κάτω πλήκτρο βέλους για να ανοίξετε τη δευτερεύουσας γραμμή εργαλείων, και στη συνέχεια πιέστε το Δεξιό ή το Αριστερό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα αντικείμενο.

 4. Πατήστε +πλήκτρο εισαγωγής.

  Το αντικείμενο δημιουργείται στο κέντρο του τρέχοντος εγγράφου.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφο, πατήστε +F6.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να τοποθετήσετε το αντικείμενο στην θέση που επιθυμείτε. Για να επιλέξετε μία εντολή από το μενού περιβάλλοντος για το αντικείμενο, πιέστε το συνδυασμό των πλήκτρων Shift+F10.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο

 1. Πατήστε +F6 για εισαγωγή του εγγράφου.

 2. Πιέστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο αντικείμενο που επιθυμείτε να επιλέξετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!