Συναρμολόγηση αντικειμένων 3Δ

Τα 3Δ αντικείμενα που απαρτίζουν μια σκηνή 3Δ μπορούν να συνδυαστούν σε μια μοναδική σκηνή 3Δ.

Για να συνδυάσετε αντικείμενα 3Δ:

  1. Εισάγετε ένα αντικείμενο 3Δ από τη γραμμή εργαλείων Αντικείμενα 3Δ (για παράδειγμα, έναν κύβο).

  2. Εισάγετε ένα δεύτερο ελαφρώς μεγαλύτερο αντικείμενο 3Δ (για παράδειγμα, μια σφαίρα).

  3. Επιλέξτε το δεύτερο αντικείμενο 3Δ (τη σφαίρα) και επιλέξτε Επεξεργασία - Αποκοπή.

  4. Κάντε διπλό κλικ στο πρώτο αντικείμενο (τον κύβο) και εισάγετε την ομάδα του.

  5. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση. Και τα δύο αντικείμενα είναι τώρα μέρος της ίδιας ομάδας. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα και να μεταβάλετε την θέση τους εντός της ομάδας.

  6. Κάντε διπλό κλικ έξω από την ομάδα για να εξέλθετε από την ομάδα.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να τέμνετε ή να αφαιρείτε αντικείμενα 3Δ.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!