Ομαδοποίηση αντικειμένων

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλά αντικείμενα σε μια ομάδα έτσι ώστε να συμπεριφέρονται σαν απλό αντικείμενο. Μπορείτε να μετακινήσετε και να μετασχηματίσετε όλα τα αντικείμενα σε μία ομάδα σαν απλή μονάδα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε τις ιδιότητες (για παράδειγμα, το μέγεθος της γραμμής, το χρώμα του γεμίσματος) όλων των αντικειμένων σε μία ομάδα σαν ολόκληρα ή μεμονωμένα αντικείμενα σε μια ομάδα. Οι ομάδες μπορούν να είναι προσωρινές ή ορισμένες:

Οι ομάδες μπορούν επίσης να ομαδοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες. Οι ενέργειες που εφαρμόζονται σε μία ομάδα δεν επηρεάζουν τη σχετική θέση των μεμονωμένων αντικειμένων μεταξύ τους στην ομάδα.

Για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα:

Icon

Επιλέξτε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να ομαδοποιήσετε και επιλέξτε Σχήμα - Ομαδοποίηση - Ομαδοποίηση.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε όλα τα αντικείμενα σε ένα λογότυπο εταιρίας και να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθός του σαν να ήταν απλό αντικείμενο.

Αφού ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα, επιλέγοντας οποιοδήποτε μέρος της ομάδας, επιλέγει ολόκληρη την ομάδα.

Επιλογή αντικειμένων σε μία ομάδα

Εικονίδιο

Μπορείτε να επιλέξετε απλά αντικείμενα σε μία ομάδα εισάγοντας την ομάδα. Κάντε διπλό κλικ σε μία ομάδα για την επεξεργαστείτε, και κάντε κλικ πάνω στο αντικείμενο για να το επιλέξετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να διαγράψετε αντικείμενα σε μία ομάδα με αυτήν τη λειτουργία. Τα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της ομάδας επισημαίνονται με γκρι.

Εικονίδιο

Για να εξέλθετε από μία ομάδα, κάντε διπλό κλικ οπουδήποτε έξω από αυτήν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!