Εισαγωγή γραφικών

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

  2. Εντοπίστε την εικόνα που επιθυμείτε να εισάγετε. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Σύνδεσμος για να εισάγετε μόνο έναν σύνδεσμο στην εικόνα. Αν επιθυμείτε να δείτε την εικόνα πριν την εισαγωγή της, επιλέξτε Προεπισκόπηση.

    Εικονίδιο σημείωσης

    Αφού εισάγετε μία συνδεδεμένη εικόνα, μην τροποποιήσετε το όνομα της βασικής εικόνας ή μετακινήσετε την πηγαία εικόνα σε διαφορετικό κατάλογο.


  3. Πατήστε στο Άνοιγμα για να εισάγετε την εικόνα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!