Δημιουργία γεμισμάτων με διαβάθμιση χρώματος

Ένα γέμισμα με διαβάθμιση είναι ένα βηματικό μείγμα δύο διαφορετικών χρωμάτων, ή σκιάσεων του ίδιου χρώματος, που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Για να εφαρμόσετε μία διαβάθμιση χρώματος:

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και επιλέξτε Διαβάθμιση ως τύπο για το Γέμισμα.

 3. Επιλέξτε ένα στυλ διαβάθμισης χρώματος από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένων διαβαθμίσεων χρώματος

Μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας διαβαθμίσεις χρώματος και να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες διαβαθμίσεις, καθώς και να αποθηκεύσετε και να φορτώσετε μια λίστα με αρχεία διαβαθμίσεων.

Για να δημιουργήσετε μία προσαρμοσμένη διαβάθμιση χρώματος:

 1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και κάντε κλικ στην καρτέλα Διαβαθμίσεις.

 2. Επιλέξτε μία διαβάθμιση χρώματος από τη λίστα για να τη χρησιμοποιήσετε σαν βάση για τη νέα σας διαβάθμιση και κάντε κλικ στην Προσθήκη.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη διαβάθμιση στο πεδίο κειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το όνομα εμφανίζεται στο τέλος της λίστας διαβαθμίσεων και επιλέγεται για επεξεργασία.

 4. Ορίστε τις ιδιότητες της διαβάθμισης χρώματος και κάντε κλικ στην Τροποποίηση για να την αποθηκεύσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση διαβαθμίσεων και διαφάνειας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ιδιότητες μίας διαβάθμισης καθώς και τη διαφάνεια ενός αντικειμένου σχεδίασης χρησιμοποιώντας το ποντίκι σας.

Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση χρώματος σε ένα αντικείμενο σχεδίασης:

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο σχεδίασης με τη διαβάθμιση χρώματος που επιθυμείτε να τροποποιήσετε.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και κάντε κλικ στην καρτέλα Διαβαθμίσεις.

 3. Προσαρμόστε τις τιμές για τη διαβάθμιση ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να προσαρμόσετε τη διαφάνεια ενός αντικειμένου, επιλέξτε το αντικείμενο, επιλέξτε Μορφή - Περιοχή και κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνεια.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!