Αντικατάσταση χρωμάτων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε χρώματα σε ψηφιογραφίες με το εργαλείο αντικατάσταση χρώματος.

Μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι τέσσερα χρώματα ταυτόχρονα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Διαφάνεια για να αντικαταστήσετε τις διαφανείς περιοχές μίας εικόνας με κάποιο χρώμα.

Παρόμοια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικατάσταση χρώματος για να κάνετε διαφανές ένα χρώμα στην εικόνα σας.

Για να αντικαταστήσετε χρώματα με το εργαλείο αντικατάσταση χρώματος

Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που χρησιμοποιείτε είναι μία εικόνα bitmap (για παράδειγμα, BMP, GIF, JPG, ή PNG) ή ένα μετα-αρχείο (για παράδειγμα, WMF).

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αντικατάσταση χρώματος.

  2. Κλικ στο εικονίδιο αντικατάσταση χρώματος και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το χρώμα που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε στην εικόνα. Το χρώμα εμφανίζεται στο πλαίσιο δίπλα από το εικονίδιο.

  3. Κάντε κλικ στο χρώμα στην εικόνα. Το χρώμα εμφανίζετε στο πρώτο πεδίο για την Βασικό χρώμα και επιλέγεται το πεδίο δίπλα στο χρώμα.

  4. Στο πεδίο Αντικατάσταση με, επιλέξτε το νέο χρώμα.

    Εικονίδιο σημείωσης

    Με αυτόν τον τρόπο αντικαθιστώνται όλες οι επιφάνειες με το Βασικό χρώμα στην εικόνα.


  1. Αν επιθυμείτε να αντικαταστήσετε κάποιο άλλο χρώμα ενώ το παράθυρο διαλόγου παραμένει ανοικτό, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου μπροστά από το Βασικό χρώμα στην επόμενη γραμμή και επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 5.

  2. Κάντε κλικ στην Αντικατάσταση.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν επιθυμείτε να επεκτείνετε ή να συρρικνώσετε την περιοχή επιλογής χρώματος, αυξήστε ή μειώστε την ανοχή του εργαλείου αντικατάσταση χρώματος και επαναλάβετε την επιλογή σας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!