Δημιουργία διπλότυπων αντικειμένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε διπλότυπο ή πολλαπλά αντίγραφα ενός αντικειμένου. Τα αντίγραφα μπορούν να είναι πανομοιότυπα ή μπορούν και να διαφέρουν σε μέγεθος, χρώμα. προσανατολισμό και τοποθεσία.

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί μία στοίβα νομισμάτων δημιουργώντας πολλαπλά αντίγραφα μίας απλής έλλειψης.

  1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλλειψη για να σχεδιάσετε μία συμπαγής κίτρινη έλλειψη.

  2. Επιλέξτε την έλλειψη και επιλέξτε Επεξεργασία - Διπλότυπο.

  3. Εισάγετε τον αριθμό 12 ως Αριθμό αντιγράφων.

  4. Εισάγετε μία αρνητική τιμή για το Πλάτος και το Ύψος έτσι ώστε να μειωθεί το μέγεθος των νομισμάτων προς το πάνω μέρος της στοίβας.

  5. Για να ορίσετε μία εναλλαγή χρωμάτων για τα νομίσματα, επιλέξτε διαφορετικά χρώματα στα πεδία Έναρξη και Τέλος. Το χρώμα για την Έναρξη εφαρμόζεται στο αντικείμενο για το οποίο δημιουργείτε το διπλότυπό του.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε τα διπλότυπα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!