Σχεδιασμός τομέων και τμημάτων

Η γραμμή εργαλείων Έλλειψη περιέχει εργαλεία για τη σχεδίαση ελλείψεων και κύκλων. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τμήματα και τομείς κύκλων και ελλείψεων.

Για να σχεδιάσετε έναν τομέα κύκλου ή έλλειψης:

 1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Ελλείψεις και κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια Κυκλική πίτα ή Ελλειπτική πίτα Εικονίδιο. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε χέρι με σταυρό με ένα μικρό εικονίδιο ενός τομέα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο άκρο του κύκλου που επιθυμείτε να σχεδιάσετε και μεταφέρετε για να δημιουργήσετε τον κύκλο.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Για να δημιουργήσετε ένα κύκλο τραβώντας τον από το κέντρο, πατήστε καθώς τραβάτε με το ποντίκι.


 3. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού όταν ο κύκλος αποκτήσει το μέγεθος που επιθυμείτε. Εμφανίζεται στον κύκλο μία γραμμή που αντιστοιχεί στην ακτίνα του.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το πρώτο όριο του τομέα και κάντε κλικ.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Ενώ η ακτινική γραμμή που ακολουθεί το δείκτη περιορίζεται στα όρια του κύκλου, μπορείτε να κάνετε κλικ οπουδήποτε στο έγγραφο.


 5. Τοποθετήστε το δείκτη στην θέση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε το δεύτερο όριο του τομέα και κάντε κλικ. Εμφανίζεται ο ολοκληρωμένος τομέας.

Για να σχεδιάσετε ένα τμήμα κύκλου ή έλλειψης, ακολουθήστε τα βήματα για τη δημιουργία ενός τομέα με βάση έναν κύκλο.

Για να σχεδιάσετε ένα τόξο με βάση μία έλλειψη, επιλέξτε ένα από τα εικονίδια με τα τόξα και ακολουθήστε τα ίδια βήματα για τη δημιουργία ενός τομέα με βάση έναν κύκλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!