Βαθμιαίος αποχρωματισμός δύο αντικειμένων

Ο βαθμιαίος αποχρωματισμός δημιουργεί σχήματα και τα κατανέμει με ομοιόμορφα βήματα μεταξύ δύο αντικειμένων σχεδίασης.

Εικονίδιο σημείωσης

Η εντολή για τον βαθμιαίο αποχρωματισμό είναι διαθέσιμη μόνο στο LibreOffice Draw. Μπορείτε, παρόλα αυτά, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αντικείμενα με σταδιακό ξεθώριασμα στο LibreOffice Impress.


Για να αποχρωματίσετε σταδιακά δύο αντικείμενα:

  1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ σε κάθε αντικείμενο.

  2. Επιλέξτε Σχήμα - Μετάβαση.

  3. Εισάγετε μία τιμή για να καθορίσετε τον αριθμό αντικειμένων μεταξύ της έναρξης και του τέλους του σταδιακού αποχρωματισμού στο πεδίο Βήματα.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εμφανίζεται μία ομάδα που περιέχει δύο αρχικά αντικείμενα και τον καθορισμένο αριθμό (βήματα) αντικειμένων με βαθμιαίο αποχρωματισμό.

Παράδειγμα βαθμιαίου αποχρωματισμού

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αντικείμενα μιας ομάδας επιλέγοντας την ομάδα και πατώντας το F3. Πατήστε +F3 για να βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας ομάδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!