Συνδυασμός αντικειμένων και κατασκευή σχημάτων

Τα συνδυασμένα αντικείμενα σχεδίασης συμπεριφέρονται σαν ομαδοποιημένα αντικείμενα, εκτός του ότι δε μπορείτε να εισάγετε την ομάδα για να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να συνδυάσετε μόνο αντικείμενα 2Δ.


Για να συνδυάσετε αντικείμενα 2Δ:

  1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα 2Δ.

  2. Επιλέξτε Σχήμα - Συνδυασμός.

Σε αντίθεση με τις ομάδες, ένα συνδυασμένο αντικείμενο εφαρμόζει τις ιδιότητες του κατώτερου αντικειμένου στη σειρά ταξινόμησης της στοίβας. Μπορείτε να διαιρέσετε συνδυασμένα αντικείμενα, αλλά οι ιδιότητες του αρχικού αντικειμένου θα χαθούν.

Όταν συνδέετε αντικείμενα, εμφανίζονται οπές στα σημεία που επικαλύπτονται τα αντικείμενα.

Παράδειγμα για το συνδυασμό αντικειμένων

Στο παράδειγμα, τα μη συνδυασμένα αντικείμενα βρίσκονται στα αριστερά και τα συνδυασμένα αντικείμενα στα δεξιά.

Κατασκευή σχημάτων

Μπορείτε να κατασκευάσετε σχήματα εφαρμόζοντας τις εντολές Σχήματα - Συγχώνευση, αφαίρεση και τομή για δύο ή περισσότερα αντικείμενα σχεδίασης.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι εντολές για τα σχήματα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε αντικείμενα 2Δ.


Τα δομημένα σχήματα εφαρμόζουν τις ιδιότητες του κατώτερου αντικειμένου στην σειρά ταξινόμησης της στοίβας.

Για να κατασκευάσετε ένα σχήμα:

  1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα 2Δ.

  2. Επιλέξτε Σχήμα και εφαρμόστε ένα από τα παρακάτω:

Εντολές σχημάτων

Στα ακόλουθα παραδείγματα τα αρχικά αντικείμενα βρίσκονται στα αριστερά και τα τροποποιημένα αντικείμενα στα δεξιά.

Σχήματα - Συγχώνευση

Παράδειγμα για τη συγχώνευση σχημάτων

Προσθέτει την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων στην περιοχή του κατώτερου αντικειμένου στη σειρά ταξινόμησης της στοίβας.

Σχήματα - Αφαίρεση

Παράδειγμα για την αφαίρεση σχημάτων

Αφαιρεί την περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων από την περιοχή του κατώτερου αντικειμένου στη σειρά ταξινόμησης της στοίβας.

Σχήματα - Τομή

Παράδειγμα για την τομή σχημάτων

Η επικαλυπτόμενη περιοχή των επιλεγμένων αντικειμένων δημιουργεί ένα νέο σχήμα.

Η περιοχή έξω από την επικάλυψη αφαιρείται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!