Ορισμός προσαρμοσμένων χρωμάτων

Ορίστε προσαρμοσμένα χρώματα και προσθέστε τα στην παλέτα χρωμάτων Προσαρμοσμένα.

Για να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα

 1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχή, πατήστε την καρτέλα Περιοχή και πατήστε το πλήκτρο Χρώμα. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας παλέτας προκαθορισμένων χρωμάτων.

  Εικονίδιο προειδοποίησης

  Τα προσαρμοσμένα χρώματα αποθηκεύονται στην παλέτα χρωμάτων Προσαρμοσμένα.


 2. Πατήστε ένα χρώμα στον πίνακα που μοιάζει με αυτό που θέλετε να ορίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε το παρόμοιο χρώμα από οποιαδήποτε από τις χρωματικές παλέτες στην περιοχή Χρώματα στα αριστερά ή το Πρόσφατα χρώματα στον κατάλογο κάτω από τον χρωματικό πίνακα. Το χρώμα εμφανίζεται στο πλαίσιο προεπισκόπησης Νέο στα δεξιά του διαλόγου.

 3. Επιλέξτε το πλήκτρο Επιλογή για να ανοίξετε τον διάλογο Επιλογή χρώματος.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Το LibreOffice χρησιμοποιεί μόνο το χρωματικό πρότυπο RGB για έγχρωμη εκτύπωση. Οι τιμές RGB του επιλεγμένου χρώματος εμφανίζονται κάτω από τα πλαίσια προεπισκόπησης.


 4. Πατήστε το πλήκτρο Προσθήκη για να προσθέσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στην Προσαρμοσμένη χρωματική παλέτα. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα ζητά την εισαγωγή ενός ονόματος χρώματος. Εισάγετε ένα μοναδικό όνομα για το νέο χρώμα στα υφιστάμενα ονόματα χρωμάτων στην Προσαρμοσμένη χρωματική παλέτα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αφαιρέσετε ένα χρώμα από την Προσαρμοσμένη χρωματική παλέτα, επιλέξτε την Προσαρμοσμένη χρωματική παλέτα στην περιοχή Χρώματα, επιλέξτε το προς διαγραφή χρώμα και πατήστε Διαγραφή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!