Πλήκτρα συντόμευσης για την σχεδίαση

Ο ακόλουθος κατάλογος αφορά συγκεκριμένες συντομεύσεις πλήκτρων για έγγραφα σχεδίου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις γενικές συντομεύσεις πλήκτρων του LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Λειτουργία πλήκτρων για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

F2

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου.

F3

Ανοίγει την ομάδα για την επεξεργασία μεμονωμένων αντικειμένων.

+F3

Τερματίζει τον επεξεργαστή ομάδων.

Shift+F3

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διπλότυπο.

F4

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Θέση και μέγεθος.

F5

Ανοίγει την Περιήγηση.

F7

Εφαρμόζει τον ορθογραφικό έλεγχο.

+F7

Ανοίγει το Θησαυρό λέξεων.

F8

Επεξεργασία σημείων ενεργή/ανενεργή.

+Shift+F8

Προσαρμογή στο πλαίσιο

Ανοίγει το παράθυρο τεχνοτροπιών.


Πλήκτρα συντόμευσης για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο (+)

Μεγέθυνση.

Πλήκτρο (-)

Σμίκρυνση.

Πλήκτρο πολλαπλασιασμού (×) (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Προσαρμόζει τη σελίδα σε ολόκληρη την οθόνη.

Πλήκτρο διαίρεσης (÷) (αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μεγεθύνει την τρέχουσα επιλογή.

+Shift+G

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Shift++A

Κατάργηση ομαδοποίησης της επιλεγμένης ομάδας

+Shift+K

Συνδυάζει τα επιλεγμένα αντικείμενα.

+Shift+K

Κατάργηση συνδυασμού επιλεγμένων αντικειμένων

+Shift+ +

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

+ +

Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός

+ -

Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω

+Shift+ -

Μεταφορά πίσω


Πλήκτρα συντόμευσης αποκλειστικά για την σχεδίαση

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Page Up

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Page Down

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

+Page Up

Μετάβαση στο προηγούμενο επίπεδο

+Page Down

Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο

Πλήκτρο βέλους

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο προς την κατεύθυνση του βέλους.

+Πλήκτρο βέλους

Μετακινεί την προβολή της σελίδας προς την κατεύθυνση του βέλους.

-πάτημα ενώ σύρετε ένα αντικείμενο. Σημείωση: αυτό το πλήκτρο συντόμευσης δουλεύει μόνον όταν η Αντιγραφή κατά τη μετακίνηση επιλογή σε - LibreOffice Draw - Γενικά είναι ενεργή (είναι ενεργή από προεπιλογή).

Δημιουργεί ένα αντίγραφο του μεταφερόμενου αντικειμένου όταν το πλήκτρο του ποντικιού απελευθερώνεται.

+Enter με το πληκτρολόγιο όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο (F6) στη γραμμή εργαλείων

Εισάγει ένα αντικείμενο σχεδίου προκαθορισμένου μεγέθους στο κέντρο της τρέχουσας προβολής.

Shift+F10

Ανοίγει το μενού επιλογών για το επιλεγμένο αντικείμενο.

F2

Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου.

Enter

Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου εφόσον έχει επιλεγεί ένα αντικείμενο κειμένου.

+Enter

Εκκινεί τη λειτουργία κειμένου εφόσον έχει επιλεγεί ένα αντικείμενο κειμένου. Αν δεν υπάρχει αντικείμενο κειμένου ή αν έχετε περιηγηθεί σε όλα τα διαθέσιμα αντικείμενα κειμένου της σελίδας, εισάγεται μία νέα σελίδα.

Πατήστε το πλήκτρο και πιάστε με το ποντίκι σας, για να σχεδιάσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου από το κέντρο του αντικειμένου προς τα έξω.

+ κλικ σε αντικείμενο

Επιλέγει το αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.

+Shift+κλικ σε ένα αντικείμενο

Επιλέγει το αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά από το τρέχον επιλεγμένο αντικείμενο.

Shift κατά την επιλογή αντικειμένου

Προσθέτει ή αφαιρεί ένα αντικείμενο από την επιλογή.

Shift+ επιλογή με το ποντίκι κατά την μεταφορά ενός αντικειμένου

Η μετακίνηση του επιλεγμένου αντικειμένου περιορίζεται από πολλαπλάσια των 45 μοιρών.

Shift+μεταφορά κατά τη δημιουργία αντικειμένων ή την αλλαγή του μεγέθους αντικειμένου

Περιορίζει το μέγεθος για να διατηρήσει την αρχική αναλογία του αντικειμένου

Tab

Περιηγείται ανάμεσα στα αντικείμενα της σελίδας με τη σειρά που έχουν δημιουργηθεί.

Shift+Tab

Περιηγείται ανάμεσα στα αντικείμενα της σελίδας με την αντίστροφη σειρά που έχουν δημιουργηθεί.

Esc

Τερματίζει την τρέχουσα λειτουργία.


Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress

Ακολουθεί μια λίστα με τα πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Impress.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πλοηγηθείτε με το πληκτρολόγιο στην ταξινόμηση διαφανειών και στο παράθυρο διαφανειών

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Αρχή/Τέλος

Ορισμός της εστίασης στην πρώτη/τελευταία διαφάνεια.

Αριστερό/δεξιό πλήκτρο βελών ή σελίδα πάνω/κάτω

Ορισμός της εστίασης στην επόμενη/προηγούμενη διαφάνεια.

+Shift+PageDown

Μετακινήστε τις επιλεγμένες διαφάνειες προς τα κάτω κατά μία θέση στον κατάλογο ταξινόμησης διαφανειών. Εάν επιλέξετε πολλές διαφάνειες, μετακινούνται μαζί με την τελευταία επιλεγμένη διαφάνεια στον κατάλογο.

+Shift+PageUp

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών προς τα πάνω κατά μία θέση. Εάν επιλέξετε πολλές διαφάνειες, μετακινούνται μαζί με την πρώτη επιλεγμένη διαφάνεια στον κατάλογο.

+Shift+End

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών στο τέλος του καταλόγου ταξινόμησης διαφανειών.

+Shift+Home

Μετακίνηση των επιλεγμένων διαφανειών στην αρχή του καταλόγου ταξινόμησης διαφανειών.

Enter

Αλλαγή στην κανονική κατάσταση με την ενεργή διαφάνεια όταν είσαστε στην Ταξινόμηση διαφανειών. Προσθέστε νέα διαφάνεια όταν είσαστε στο Παράθυρο διαφανειών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!