Σελίδα

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σελίδα - Ιδιότητες σελίδας


Αλλαγή του διαφάνειας

Σελίδα

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Παρασκήνιο

Ορίζει ένα παρασκήνιο, είτε για κάθε σελίδα ξεχωριστά είτε για όλες τις σελίδες μαζί στο ενεργό αρχείο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αλλάξετε το παρασκήνιο όλων των σελίδων στο ενεργό αρχείο, επιλέξτε ένα παρασκήνιο, πατήστε Εντάξει και πατήστε Ναι στον διάλογο Ιδιότητες σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!