Σελίδα

Καθορίζει τον προσανατολισμό, τα περιθώρια, το παρασκήνιο και άλλες επιλογές διάταξης της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Σελίδα - Ιδιότητες σελίδας


Αλλαγή του διαφάνειας

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

tip

Για να αλλάξετε το παρασκήνιο όλων των σελίδων στο ενεργό αρχείο, επιλέξτε ένα παρασκήνιο, πατήστε Εντάξει και πατήστε Ναι στον διάλογο Ιδιότητες σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!