Τροποποίηση στρώσης

Αλλάζει τις ιδιότητες της επιλεγμένης στρώσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο έγγραφο σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ σε μια καρτέλα επιπέδου και επιλέξτε Τροποποίηση επιπέδου

Επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο (μόνο για το LibreOffice Draw)


Όνομα

Εισάγετε το όνομα της επιλεγμένης στρώσης.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το όνομα στρώσης που δημιουργήσατε.


Ιδιότητες

Ορίζει τις ιδιότητες της επιλεγμένης στρώσης.

Ορατή

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα περιεχόμενα της επιλεγμένης στρώσης.

Εκτυπώσιμο

Εκτυπώνει τα περιεχόμενα της επιλεγμένης στρώσης.

Προστατευμένο

Κλειδώνει τα περιεχόμενα της επιλεγμένης στρώσης, έτσι ώστε να μην μπορούν να επεξεργαστούν.

Μετονομασία στρώσης

Μετονομάζει την ενεργή στρώση. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο στρώσης που δημιουργήσατε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!