Εισαγωγή ή τροποποίηση στρώσης

Εισάγει μια νέα στρώση ή τροποποιεί μια στρώση στο έγγραφο. Οι στρώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Draw, όχι στο Impress.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Στρώση

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος των καρτελών στρώσεων - επιλέξτε Εισαγωγή στρώσης

Επιλέξτε τη στρώση και επιλέξτε Μορφή - Στρώση.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας στρώσης - επιλέξτε Τροποποίηση στρώσης.


note

Για επιλογή στρώσης, πατήστε την αντίστοιχη καρτέλα στο τέλος του χώρου εργασίας.


Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής στρώσης

Όνομα

Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα στρώση. Για να μετονομάσετε τη στρώση, εισαγάγετε το νέο όνομα.

note

Τα ακόλουθα ονόματα στρώσεων χρησιμοποιούνται εσωτερικά και δεν μπορούν να οριστούν ή να τροποποιηθούν: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

Οι στρώσεις layout, controls και measurelines είναι ορατές σε κανονική προβολή και αντιστοιχούν στις προκαθορισμένες στρώσεις Στρώση, Στοιχεία ελέγχου και Γραμμές διάστασης, αντίστοιχα.

Η στρώση backgroundobjects είναι ορατή στην κύρια προβολή με το όνομα Αντικείμενα παρασκηνίου.

Η στρώση background δεν είναι ποτέ ορατή και δεν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί.


tip

Για να μετονομάσετε απευθείας τη στρώση, δεξιοπατήστε στην καρτέλα της στρώσης στο κάτω μέρος, επιλέξτε Μετονομασία στρώσης στο μενού περιβάλλοντος και εισαγάγετε το νέο όνομα στην καρτέλα.


Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο της στρώσης.

Περιγραφή

Εισάγετε μια περιγραφή της στρώσης.

Ιδιότητες στρώσης

Ορίστε τις ιδιότητες της στρώσης.

Ορατή

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στρώσης.

Εκτυπώσιμο

Κατά την εκτύπωση, εκτύπωση ή παράβλεψη αυτής της συγκεκριμένης στρώσης.

Κλειδωμένη

Να αποτρέπεται η επεξεργασία στοιχείων της στρώσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!