Εισαγωγή στρώσης

Εισάγει νέα στρώση στο έγγραφο. Οι στρώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στο Draw, όχι στο Impress.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Επίπεδο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος των καρτελών του επιπέδου - επιλέξτε Εισαγωγή επιπέδου (μόνο για το LibreOffice Draw)


note

Για επιλογή στρώσης, πατήστε την αντίστοιχη καρτέλα στο τέλος του χώρου εργασίας.


Όνομα

Εισάγετε ο όνομα της νέας στρώσης.

Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο της στρώσης.

Περιγραφή

Εισάγετε μια περιγραφή της στρώσης.

Ιδιότητες

Ορίστε τις ιδιότητες της νέας στρώσης.

Ορατή

Εμφάνιση ή απόκρυψη της στρώσης.

Εκτυπώσιμο

Κατά την εκτύπωση, εκτύπωση ή παράβλεψη αυτής της συγκεκριμένης στρώσης.

Κλειδωμένη

Να αποτρέπεται η επεξεργασία στοιχείων της στρώσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!