Ρυθμίσεις 3Δ

Η γραμμή εργαλείων Ρυθμίσεις 3Δ ελέγχει τις ιδιότητες των επιλεγμένων 3Δ αντικειμένων.

Εξώθηση Ναι/Όχι

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των 3Δ εφέ των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο εξώθησης Ναι/Όχι

Εξώθηση ναι/όχι

Κλίση προς τα κάτω

Γέρνει τα επιλεγμένα αντικείμενα προς τα κάτω κατά πέντε μοίρες.

Εικονίδιο κλίσης προς τα κάτω

Κλίση προς τα κάτω

Κλίση προς τα επάνω

Γέρνει τα επιλεγμένα αντικείμενα προς τα πάνω κατά πέντε μοίρες.

Εικονίδιο κλίσης προς τα πάνω

Κλίση προς τα επάνω

Κλίση προς τα αριστερά

Γέρνει τα επιλεγμένα αντικείμενα προς τα αριστερά κατά πέντε μοίρες.

Εικονίδιο κλίσης προς τα αριστερά

Κλίση προς τα αριστερά

Κλίση προς τα δεξιά

Γέρνει το επιλεγμένο αντικείμενο προς τα δεξιά κατά πέντε μοίρες.

Εικονίδιο κλίσης προς τα δεξιά

Κλίση προς τα δεξιά

Βάθος

Ανοίγει το παράθυρο βάθους εξώθησης.

Επιλέξτε βάθος εξώθησης.

Εικονίδιο βάθους

Βάθος

Εισάγετε βάθος εξώθησης.

Κατεύθυνση

Ανοίγει το παράθυρο Κατεύθυνση εξώθησης.

Εικονίδιο κατεύθυνσης

Κατεύθυνση

Επιλέξτε κατεύθυνση.

Επιλέξτε μέθοδο εξώθησης προοπτικής ή παραλληλίας.

Φωτισμός

Ανοίγει το παράθυρο Φωτισμός εξώθησης.

Εικονίδιο φωτισμού

Φωτισμός

Επιλέξτε κατεύθυνση φωτισμού.

Επιλέξτε ένταση φωτισμού.

Επιφάνεια

Ανοίγει το παράθυρο Επιφάνεια εξώθησης.

Εικονίδιο επιφάνειας

Επιφάνεια

Επιλέξτε υλικό επιφάνειας ή οθόνη πλέγματος.

3Δ χρώμα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Χρώμα εξώθησης.

Εικονίδιο χρώματος

Χρώμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!