Γραμμές εργαλείων βάσης δεδομένων

Στο παράθυρο αρχείου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δείτε τις παρακάτω γραμμές εργαλείων.

Γραμμή εργαλείων πίνακα βάσης δεδομένων

Γραμμή εργαλείων ερωτημάτων βάσης δεδομένων

Γραμμή εργαλείων φόρμας βάσης δεδομένων

Γραμμή εργαλείων αναφοράς βάσης δεδομένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!