Γραμμή εργαλείων πίνακα βάσης δεδομένων

Άνοιγμα εγγράφου

Εικονίδιο ανοίγματος εγγράφου

Ανοίγει ένα έγγραφο του LibreOffice.

Αποθήκευση εγγράφου

Εικονίδιο αποθήκευσης αρχείου βάσης δεδομένων

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Εικονίδιο αντιγραφής

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εικονίδιο επικόλλησης

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στη θέση του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών με φθίνουσα σειρά.

Νέα φόρμα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο νέας φόρμας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα φόρμα βάσης δεδομένων (προεπιλογή). Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε απευθείας ένα νέο αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Σχεδίαση νέου πίνακα

Εικονίδιο σχεδίασης νέου πίνακα

Σχεδιάζει έναν νέο πίνακα βάσης δεδομένων.

Άνοιγμα πίνακα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο ανοίγματος πίνακα βάσης δεδομένων

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα για να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Εικονίδιο επεξεργασίας πίνακα

Ανοίγει τον επιλεγμένο πίνακα για να μπορείτε να αλλάξετε τη δομή.

Διαγραφή

Εικονίδιο διαγραφής πίνακα

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα.

Μετονομασία

Εικονίδιο μετονομασίας πίνακα

Μετονομάζει τον επιλεγμένο πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!