Γραμμή εργαλείων αναφοράς βάσης δεδομένων

Άνοιγμα εγγράφου

Εικονίδιο ανοίγματος εγγράφου

Ανοίγει ένα έγγραφο του LibreOffice.

Αποθήκευση εγγράφου

Εικονίδιο αποθήκευσης αρχείου βάσης δεδομένων

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Εικονίδιο αντιγραφής

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εικονίδιο επικόλλησης

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στη θέση του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών με φθίνουσα σειρά.

Νέα φόρμα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο νέας φόρμας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα φόρμα βάσης δεδομένων (προεπιλογή). Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε απευθείας ένα νέο αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Νέα αναφορά βάσης δεδομένων

Εικονίδιο αναφοράς νέας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα αναφορά βάσης δεδομένων.

Οδηγός αναφοράς βάσης δεδομένων

Εικονίδιο οδηγού αναφοράς βάσης δεδομένων

Ανοίγει τον οδηγό αναφοράς βάσης δεδομένων, για να σας καθοδηγήσει στη δημιουργία μιας αναφοράς βάσης δεδομένων.

Άνοιγμα αναφοράς βάσης δεδομένων

Εικονίδιο ανοίγματος αναφοράς

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά για να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Εικονίδιο επεξεργασίας αναφοράς

Ανοίγει την επιλεγμένη αναφορά, για να μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη.

Διαγραφή

Εικονίδιο διαγραφής αναφοράς

Διαγράφει την επιλεγμένη αναφορά.

Μετονομασία

Εικονίδιο μετονομασίας αναφοράς

Μετονομάζει την επιλεγμένη αναφορά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!