Γραμμή εργαλείων ερωτημάτων βάσης δεδομένων

Άνοιγμα εγγράφου

Εικονίδιο ανοίγματος εγγράφου

Ανοίγει ένα έγγραφο του LibreOffice.

Αποθήκευση εγγράφου

Εικονίδιο αποθήκευσης αρχείου βάσης δεδομένων

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Εικονίδιο αντιγραφής

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εικονίδιο επικόλλησης

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στη θέση του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών με φθίνουσα σειρά.

Νέα φόρμα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο νέας φόρμας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα φόρμα βάσης δεδομένων (προεπιλογή). Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε απευθείας ένα νέο αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Νέο ερώτημα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο Νέου ερωτήματος βάσης δεδομένων

Δημιουργεί ένα νέο ερώτημα βάσης δεδομένων.

Νέο ερώτημα βάσης δεδομένων (Προβολή SQL)

Εικονίδιο Νέου ερωτήματος (προβολή SQL)

Ανοίγει το παράθυρο SQL για να επεξεργαστείτε ένα ερώτημα σε γλώσσα SQL.

Άνοιγμα ερωτήματος βάσης δεδομένων

Εικονίδιο Ανοίγματος αντικειμένου ερώτησης

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα για να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Εικονίδιο επεξεργασίας ερωτήματος

Ανοίγει το επιλεγμένο ερώτημα, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τη δομή.

Διαγραφή

Εικονίδιο διαγραφής ερωτήματος

Διαγράφει το επιλεγμένο ερώτημα.

Μετονομασία

Εικονίδιο μετονομασίας ερωτήματος

Μετονομάζει το επιλεγμένο ερώτημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!