Γραμμή εργαλείων φόρμας βάσης δεδομένων

Άνοιγμα εγγράφου

Εικονίδιο ανοίγματος εγγράφου

Ανοίγει ένα έγγραφο του LibreOffice.

Αποθήκευση εγγράφου

Εικονίδιο αποθήκευσης αρχείου βάσης δεδομένων

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο της βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Εικονίδιο αντιγραφής

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εικονίδιο επικόλλησης

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στη θέση του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Ταξινομεί τις καταχωρήσεις στην προβολή λεπτομερειών με φθίνουσα σειρά.

Νέα φόρμα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο νέας φόρμας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα φόρμα βάσης δεδομένων (προεπιλογή). Χρησιμοποιήστε την πτυσσόμενη γραμμή εργαλείων για να δημιουργήσετε απευθείας ένα νέο αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Νέα φόρμα βάσης δεδομένων

Εικονίδιο νέας φόρμας βάσης δεδομένων

Δημιουργεί μια νέα φόρμα βάσης δεδομένων.

Άνοιγμα φόρμας βάσης δεδομένων

Εικονίδιο ανοίγματος φόρμας

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα για να μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε εγγραφές.

Επεξεργασία

Εικονίδιο επεξεργασίας φόρμας

Ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα για να μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη.

Διαγραφή

Εικονίδιο διαγραφής φόρμας

Διαγράφει την επιλεγμένη φόρμα.

Μετονομασία

Εικονίδιο μετονομασίας φόρμας

Μετονομάζει την επιλεγμένη φόρμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!