Οδηγός πίνακα - Δημιουργία πίνακα

Εισαγάγετε ένα όνομα για τον πίνακα και καθορίστε εάν θέλετε να τροποποιήσετε τον πίνακα μετά την ολοκλήρωση του οδηγού.

Όνομα πίνακα

Καθορίζει το όνομα του πίνακα.

Κατάλογος του πίνακα

Επιλέξτε τον κατάλογο για τον πίνακα. (Διαθέσιμο μόνο εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει καταλόγους)

Το σχήμα του πίνακα

Επιλέξτε το σχήμα για τον πίνακα. (Διαθέσιμο μόνο εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει σχήματα)

Τροποποίηση του σχεδίου του πίνακα

Επιλέξτε για αποθήκευση και επεξεργασία του σχεδίου του πίνακα.

Εισαγάγετε δεδομένα αμέσως

Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε το σχέδιο του πίνακα και ανοίξτε τον πίνακα για να εισαγάγετε δεδομένα.

Δημιουργήστε μια φόρμα με βάση αυτόν τον πίνακα

Επιλέξτε να δημιουργήσετε μια φόρμα με βάση αυτόν τον πίνακα. Η φόρμα δημιουργείται σε ένα έγγραφο κειμένου με τις τελευταίες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον Οδηγό φόρμας.

Οδηγός πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!