Οδηγός πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού

Καθορίζει ένα πεδίο στον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον κλειδί.

Δημιουργία πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε για να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί. Προσθέστε ένα πρωτεύον κλειδί σε κάθε πίνακα βάσης δεδομένων για να προσδιορίσετε μοναδικά κάθε εγγραφή. Για ορισμένα συστήματα βάσης δεδομένων στο LibreOffice, ένα πρωτεύον κλειδί είναι υποχρεωτικό για την επεξεργασία των πινάκων.

Αυτόματη προσθήκη πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε για την αυτόματη προσθήκη ενός πρωτεύοντος κλειδιού ως πρόσθετου πεδίου.

Χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον πεδίο ως πρωτεύον κλειδί

Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον πεδίο με μοναδικές τιμές ως πρωτεύον κλειδί.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα του πεδίου.

Αυτόματη τιμή

Επιλέξτε για αυτόματη εισαγωγή μιας τιμής και αύξηση της τιμής του πεδίου για κάθε νέα εγγραφή. Η βάση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει την αυτόματη αύξηση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα Αυτόματη τιμή.

Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού με πολλά πεδία

Επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί από έναν συνδυασμό πολλών υπαρχόντων πεδίων.

Διαθέσιμα πεδία

Επιλέξτε ένα πεδίο και πατήστε > για να το προσθέσετε στον κατάλογο των πεδίων του πρωτεύοντος κλειδιού.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

Πεδία πρωτεύοντος κλειδιού

Επιλέξτε ένα πεδίο και πατήστε στο < για να το αφαιρέσετε από τον κατάλογο των πεδίων του πρωτεύοντος κλειδιού. Το πρωτεύον κλειδί δημιουργείται ως συνένωση των πεδίων σε αυτόν τον κατάλογο, από πάνω προς τα κάτω.

Οδηγός πίνακα - Δημιουργία πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!