Οδηγός πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών

Καθορίζει τις πληροφορίες πεδίου για τα επιλεγμένα πεδία.

Επιλεγμένα πεδία

Επιλέξτε ένα πεδίο για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του πεδίου.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Αφαιρέστε το επιλεγμένο πεδίο από το πλαίσιο καταλόγου.

+

Προσθέστε ένα νέο πεδίο δεδομένων στο πλαίσιο καταλόγου.

Πληροφορίες πεδίου

Όνομα πεδίου

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Τύπος πεδίου

Επιλέξτε έναν τύπο πεδίου.

Αυτόματη_τιμή (AutoValue)

Εάν οριστεί σε Ναι, οι τιμές για αυτό το πεδίο δεδομένων δημιουργούνται από τη μηχανή της βάσης δεδομένων.

Απαιτείται είσοδος

Εάν οριστεί σε Ναι, αυτό το πεδίο δεν πρέπει να είναι κενό.

Μήκος

Καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων για το πεδίο δεδομένων.

Δεκαδικές θέσεις

Καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων για το πεδίο δεδομένων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για αριθμητικά ή δεκαδικά πεδία δεδομένων.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο Ναι/Όχι.

Δήλωση αυτόματης αύξησης

Εισαγάγετε τον προσδιοριστή εντολής SQL που δίνει εντολή στην πηγή δεδομένων να αυξάνει αυτόματα ένα καθορισμένο πεδίο δεδομένων ακέραιου αριθμού. Για παράδειγμα, η ακόλουθη δήλωση MySQL χρησιμοποίησε τη δήλωση AUTO_INCREMENT για να αυξήσει το πεδίο "id" κάθε φορά που η δήλωση δημιουργεί ένα πεδίο δεδομένων:

CREATE TABLE "πίνακας1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Για αυτό το παράδειγμα, πρέπει να εισαγάγετε AUTO_INCREMENT στο πλαίσιο δήλωσης αυτόματης αύξησης.

Οδηγός πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!