Οδηγός πίνακα - Επιλογή πεδίων

Επιλέξτε πεδία από τα παρεχόμενα δείγματα πινάκων ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε τον δικό σας πίνακα.

Επιχείριση

Επιλέξτε την κατηγορία επιχείρησης για να δείτε μόνο δείγματα πινάκων επιχειρήσεων.

Ιδιωτικά

Επιλέξτε την ιδιωτική κατηγορία για να βλέπετε μόνο ιδιωτικά δείγματα πινάκων.

Δείγματα πινάκων

Επιλέξτε έναν από τα δείγματα πινάκων. Στη συνέχεια, επιλέξτε πεδία από αυτόν τον πίνακα από το αριστερό πλαίσιο καταλόγου. Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να επιλέξετε όλα τα πεδία που χρειάζεστε.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Επιλεγμένα πεδία

Εμφανίζει όλα τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στον νέο πίνακα.

Οδηγός πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!