Οδηγός πίνακα

Ο Οδηγός πίνακα σάς βοηθά να δημιουργήσετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων.

Οδηγός πίνακα - Επιλογή πεδίων

Επιλέξτε πεδία από τα παρεχόμενα δείγματα πινάκων ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε τον δικό σας πίνακα.

Οδηγός πίνακα - Ορισμός τύπων και μορφών

Καθορίζει τις πληροφορίες πεδίου για τα επιλεγμένα πεδία.

Οδηγός πίνακα - Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού

Καθορίζει ένα πεδίο στον πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί ως πρωτεύον κλειδί.

Οδηγός πίνακα - Δημιουργία πίνακα

Εισαγάγετε ένα όνομα για τον πίνακα και καθορίστε εάν θέλετε να τροποποιήσετε τον πίνακα μετά την ολοκλήρωση του οδηγού.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Οδηγός πίνακα - Επιλογή πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!