Ταξινόμηση και ομαδοποίηση

Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση της Δόμησης αναφορών, μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που πρέπει να ταξινομηθούν στην αναφορά σας και τα πεδία που πρέπει να διατηρηθούν μαζί για να σχηματιστεί μια ομάδα. Εάν ομαδοποιήσετε την αναφορά σας κατά ένα συγκεκριμένο πεδίο, όλες οι εγγραφές με την ίδια τιμή αυτού του πεδίου θα διατηρηθούν μαζί σε μία ομάδα.

Το πλαίσιο Ομάδες εμφανίζει τα πεδία με σειρά από πάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πεδίο και, στη συνέχεια, πατήστε στο πλήκτρο Μετακίνηση προς τα πάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω για να μετακινήσετε αυτό το πεδίο πάνω ή κάτω στον κατάλογο.

Η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση θα εφαρμοστούν με τη σειρά του καταλόγου από πάνω προς τα κάτω.

Από προεπιλογή δημιουργείται μια νέα ομάδα σε κάθε αλλαγμένη τιμή μιας εγγραφής από το επιλεγμένο πεδίο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την ιδιότητα ανάλογα με τον τύπο του πεδίου:

  1. Για πεδία τύπου Κείμενο, μπορείτε να επιλέξετε χαρακτήρες προθέματος και να εισαγάγετε έναν αριθμό n χαρακτήρων στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου. Οι εγγραφές που είναι πανομοιότυπες στους πρώτους n χαρακτήρες θα ομαδοποιηθούν μαζί.

  2. Για πεδία τύπου Ημερομηνία/Χρόνος, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις εγγραφές κατά το ίδιο έτος, τρίμηνο, μήνα, εβδομάδα, ημέρα, ώρα ή λεπτό. Μπορείτε επιπλέον να καθορίσετε ένα διάστημα για εβδομάδες και ώρες: 2 εβδομάδες ομαδοποιούν δεδομένα σε ομάδες ανά δύο εβδομάδες, 12 ώρες ομαδοποιούν δεδομένα σε ομάδες μισής ημέρας.

  3. Για πεδία τύπου Αυτόματος αριθμός, νόμισμα ή αριθμός, ορίζετε ένα διάστημα.

Όταν ορίζετε να διατηρούνται μαζί ορισμένες εγγραφές στην ίδια σελίδα, έχετε τρεις επιλογές:

  1. Όχι - τα όρια σελίδας δεν λαμβάνονται υπόψη.

  2. Ολόκληρη ομάδα - εκτυπώνει την κεφαλίδα της ομάδας, την ενότητα λεπτομερειών και το υποσέλιδο της ομάδας στην ίδια σελίδα.

  3. Με Πρώτη λεπτομέρεια - εκτυπώνει την κεφαλίδα της ομάδας σε μια σελίδα μόνο εάν η πρώτη εγγραφή λεπτομερειών μπορεί επίσης να εκτυπωθεί στην ίδια σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!