Ιδιότητες

Το παράθυρο Ιδιότητες της Δόμησης αναφορών εμφανίζει πάντα τις ιδιότητες του τρέχοντος επιλεγμένου αντικειμένου στην προβολή Δόμησης αναφορών.

tip

Πατήστε Shift-F1 και δείξτε με το ποντίκι σε ένα πλαίσιο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για αυτό το πλαίσιο εισαγωγής.


Κατά την πρώτη εκκίνηση της Δόμησης αναφορών, το παράθυρο Ιδιότητες εμφανίζει τη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα για ολόκληρη την αναφορά.

Επιλέξτε έναν πίνακα από τον κατάλογο Περιεχόμενα και, στη συνέχεια, πατήστε Tab ή πατήστε έξω από το πλαίσιο εισαγωγής για να βγείτε από το πλαίσιο εισαγωγής.

Το παράθυρο Προσθήκη πεδίων στην αναφορά εμφανίζεται αυτόματα όταν έχετε επιλέξει έναν πίνακα στο πλαίσιο Περιεχόμενα και αφήστε αυτό το πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο εικονίδιο Προσθήκη πεδίου στη γραμμή εργαλείων ή να επιλέξετε Προβολή - Προσθήκη πεδίου.

Η σελίδα της καρτέλας Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του ονόματος της αναφοράς και για την απενεργοποίηση των περιοχών Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας, μεταξύ άλλων.

tip

Για να εμφανίσετε τη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα ή Γενικά για ολόκληρη την αναφορά, επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων - Επιλογή Αναφορά.


Εάν πατήσετε στην περιοχή Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας χωρίς να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο, θα δείτε τη σελίδα της καρτέλας Γενικά για αυτήν την περιοχή.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες οπτικές ιδιότητες για την περιοχή.

Εάν η έκφραση εκτύπωσης υπό όρους αξιολογηθεί ως TRUE (αληθής), το επιλεγμένο αντικείμενο θα εκτυπωθεί.

Εάν πατήσετε στην περιοχή Λεπτομέρειες χωρίς να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο, θα δείτε τη σελίδα της καρτέλας Γενικά για αυτήν την περιοχή.

Μπορείτε να καθορίσετε ορισμένες ιδιότητες για να τελειοποιήσετε τον τρόπο εκτύπωσης των εγγραφών.

Εισαγάγετε ορισμένα πεδία δεδομένων στην περιοχή Λεπτομέρειες ή εισαγάγετε άλλα πεδία ελέγχου σε οποιαδήποτε περιοχή. Όταν επιλέγετε ένα πεδίο που έχει εισαχθεί, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Για ένα πεδίο Ετικέτα, μπορείτε να αλλάξετε το εμφανιζόμενο κείμενο στο πλαίσιο εισαγωγής ετικέτας.

Για μια εικόνα, μπορείτε να καθορίσετε είτε να εισάγετε την εικόνα ως σύνδεσμο προς ένα αρχείο, είτε μόνο ως ενσωματωμένο αντικείμενο στο αρχείο Base. Η ενσωματωμένη επιλογή αυξάνει το μέγεθος του αρχείου Base, ενώ η επιλογή σύνδεσης δεν είναι τόσο φορητή σε άλλους υπολογιστές.

Στη σελίδα της καρτέλας Γενικά ενός πεδίου δεδομένων, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες Μορφοποίησης, μεταξύ άλλων.

Στη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα, μπορείτε να αλλάξετε τα περιεχόμενα των δεδομένων που θα εμφανίζονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!