Αριθμοί σελίδων

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αριθμοί σελίδων της Δόμησης αναφορών επιλέγοντας Εισαγωγή - Αριθμοί σελίδων.

tip

Πατήστε Shift-F1 και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα πλαίσιο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για αυτό το πλαίσιο εισαγωγής.


Όταν πατήσετε Εντάξει, εισάγεται ένα πεδίο δεδομένων για τους αριθμούς σελίδων. Εάν δεν υπάρχει περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, η περιοχή θα δημιουργηθεί όπως απαιτείται.

Μπορείτε να πατήσετε στο πεδίο δεδομένων και να σύρετε σε άλλη θέση στην ίδια περιοχή ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!