Πλοήγηση αναφοράς

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο της πλοήγησης αναφορών της Δόμησης αναφορών επιλέγοντας Προβολή - Πλοήγηση αναφοράς.

Η πλοήγηση αναφορών αποκαλύπτει τη δομή της αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση αναφορών για να εισαγάγετε συναρτήσεις στην αναφορά.

Πατήστε σε μια καταχώριση στην πλοήγηση αναφορών. Το αντίστοιχο αντικείμενο ή περιοχή επιλέγεται στην προβολή δόμησης αναφορών. Δεξιοπατήστε σε μια καταχώρηση για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

Για να εισαγάγετε συναρτήσεις στην αναφορά

Στο μενού περιβάλλοντος της πλοήγησης αναφορών, βλέπετε τις ίδιες εντολές όπως στην προβολή της δόμησης αναφορών, καθώς και πρόσθετες εντολές για τη δημιουργία νέων συναρτήσεων ή τη διαγραφή τους.

Οι συναρτήσεις μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας μια σύνταξη όπως καθορίζεται από την πρόταση OpenFormula.

Δείτε τη σελίδα Wiki σχετικά με τη Base για περισσότερη βοήθεια σχετικά με τις συναρτήσεις σε μια αναφορά.

Για να υπολογίσετε ένα άθροισμα για κάθε πελάτη

  1. Ανοίξτε την πλοήγηση αναφοράς.

  2. Ανοίξτε την καταχώρηση Ομάδες και την ομάδα στην οποία θέλετε να υπολογίσετε το κόστος.

    Η ομάδα έχει μια υποκαταχώριση που ονομάζεται συναρτήσεις.

  3. Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος (δεξί πάτημα) στην καταχώρηση συναρτήσεων, επιλέξτε να δημιουργήσετε μια νέα συνάρτηση και επιλέξτε την.

    Στην περιήγηση ιδιοτήτων βλέπετε τη συνάρτηση.

  4. Αλλάξτε το όνομα σε π.χ. CostCalc και τον τύπο για [CostCalc] + [εισαγάγετε το όνομα της στήλης κόστους σας].

  5. Στην αρχική τιμή εισάγετε 0.

  6. Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε ένα πεδίο κειμένου και να το συνδέσετε στο [CostCalc] σας (εμφανίζεται στο πλαίσιο καταλόγου πεδίου δεδομένων).

Ίσως πρέπει να ορίσετε την αρχική τιμή στην τιμή του πεδίου όπως [πεδίο].

Εάν υπάρχουν κενά πεδία στη στήλη κόστους, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο για να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο των κενών πεδίων με μηδέν:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!