Δόμηση αναφοράς

Η δόμηση αναφοράς είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία των δικών σας αναφορών βάσης δεδομένων. Σε αντίθεση με τον Οδηγό αναφορών, χρησιμοποιώντας τη δόμηση αναφοράς μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο για να σχεδιάσετε την αναφορά όπως θέλετε. Η αναφορά που δημιουργήθηκε είναι ένα έγγραφο Writer που μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε.

note

Για να χρησιμοποιήσετε τη δόμηση αναφοράς, πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό Java Runtime Environment (JRE) και αυτό το λογισμικό πρέπει να επιλεγεί στο LibreOffice.


Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό JRE

Η δόμηση αναφοράς απαιτεί ένα εγκατεστημένο Java Runtime Environment (JRE).

 1. Επιλέξτε -LibreOffice - Για προχωρημένους .

 2. Περιμένετε έως και ένα λεπτό, ενώ το LibreOffice συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο λογισμικό Java στο σύστημά σας.

  Εάν βρεθεί μια πρόσφατη έκδοση JRE στο σύστημά σας, θα δείτε μια καταχώριση στον κατάλογο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής μπροστά από την καταχώριση για να ενεργοποιήσετε αυτήν την έκδοση JRE για χρήση στο LibreOffice.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η Χρήση περιβάλλοντος χρόνου εκτέλεσης Java είναι ενεργοποιημένη.

Εάν δεν βρεθεί έκδοση JRE στο σύστημά σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας και μεταφορτώστε το λογισμικό JRE από τη διεύθυνση http://www.java.com. Εγκαταστήστε το λογισμικό JRE. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε το LibreOffice και ανοίξτε το - LibreOffice - Για προχωρημένους ξανά .

Για να ανοίξετε τη Δόμηση αναφοράς

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο Base ή δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν πίνακα με τουλάχιστον ένα πεδίο δεδομένων και ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Αναφορές στο παράθυρο Base και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία αναφοράς στην προβολή σχεδίασης.

  Ανοίγει το παράθυρο δόμησης αναφορών.

Η δόμηση αναφορών χωρίζεται σε τρία μέρη. Στην κορυφή βλέπετε το μενού, με τις γραμμές εργαλείων παρακάτω.

Στα δεξιά βλέπετε το παράθυρο Ιδιότητες με τις τιμές ιδιοτήτων του τρέχοντος επιλεγμένου αντικειμένου.

Το αριστερό μέρος του παραθύρου της δόμησης αναφορών εμφανίζει την προβολή της δόμησης αναφορών. Η προβολή της δόμησης αναφορών χωρίζεται αρχικά σε τρεις ενότητες, από πάνω προς τα κάτω:

 1. Κεφαλίδα σελίδας - σύρετε πεδία ελέγχου με σταθερό κείμενο στην περιοχή Κεφαλίδα σελίδας

 2. Λεπτομέρειες - σύρετε και αποθέστε πεδία βάσης δεδομένων στην περιοχή Λεπτομέρειες

 3. Υποσέλιδο σελίδας - σύρετε πεδία ελέγχου με σταθερό κείμενο στην περιοχή Υποσέλιδο σελίδας

Για να εισαγάγετε μια πρόσθετη περιοχή Κεφαλίδα αναφοράς και Υποσέλιδο αναφοράς επιλέξτε Επεξεργασία - Εισαγωγή κεφαλίδας/υποσέλιδου αναφοράς. Αυτές οι περιοχές περιέχουν κείμενο που εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος ολόκληρης της αναφοράς.

Πατήστε στο εικονίδιο "-" μπροστά από το όνομα μιας περιοχής για να συμπτύξετε αυτήν την περιοχή σε μία γραμμή στην προβολή δόμησης αναφορών. Το εικονίδιο "-" αλλάζει σε εικονίδιο "+" και μπορείτε να πατήσετε σε αυτό για να επεκτείνετε ξανά την περιοχή.

Εισαγάγετε πεδία βάσης δεδομένων με μεταφορά και απόθεση στην περιοχή Λεπτομέρειες. Δείτε την ενότητα "Για να εισαγάγετε πεδία στην αναφορά" παρακάτω.

Επιπλέον, μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο Πεδίο ετικέτας ή Πλαίσιο κειμένου στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, να σύρετε ένα ορθογώνιο στην περιοχή Κεφαλίδα σελίδας ή Υποσέλιδο σελίδας, για να ορίσετε ένα κείμενο που είναι το ίδιο σε όλες τις σελίδες. Εισαγάγετε το κείμενο στο πλαίσιο ετικιέτας του αντίστοιχου παραθύρου Ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γραφικά χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Γραφικά.

Για να συνδέσετε την αναφορά σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων

 1. Μετακινήστε το ποντίκι στην προβολή Ιδιότητες. Βλέπετε δύο καρτέλες Γενικά και Δεδομένα.

 2. Στη σελίδα της καρτέλας Δεδομένα, πατήστε στο Περιεχόμενο για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο.

 3. Επιλέξτε τον πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την αναφορά.

 4. Αφού επιλέξετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να βγείτε από το πλαίσιο Περιεχόμενο.

Το παράθυρο Προσθήκη πεδίων στην αναφορά ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει όλα τα πεδία του επιλεγμένου πίνακα.

Προσθήκη πεδίων στην αναφορά

Το παράθυρο Προσθήκη πεδίου σάς βοηθά να εισαγάγετε τις εγγραφές πίνακα στην αναφορά.

Μετά την εισαγωγή πεδίων στην προβολή λεπτομερειών, η αναφορά είναι έτοιμη για εκτέλεση.

Για να εκτελέσετε μια αναφορά

Πατήστε στο εικονίδιο Εκτέλεση αναφοράς στη γραμμή εργαλείων.

Εικονίδιο εκτέλεσης αναφοράς

Εικονίδιο εκτέλεσης αναφοράς

Ανοίγει ένα έγγραφο Writer και εμφανίζει την αναφορά που δημιουργήσατε, η οποία περιέχει όλες τις τιμές του πίνακα βάσης δεδομένων που έχετε εισαγάγει.

Εάν τα περιεχόμενα της βάσης δεδομένων άλλαξαν, εκτελέστε ξανά την αναφορά για να ενημερώσετε την αναφορά αποτελεσμάτων.

Για να επεξεργαστείτε μια αναφορά

Αρχικά αποφασίστε εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την αναφορά που δημιουργήθηκε, η οποία είναι ένα στατικό έγγραφο του Writer, ή εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την προβολή της δόμησης αναφορών και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά με βάση τη νέα σχεδίαση.

Το έγγραφο Writer ανοίγει μόνο για ανάγνωση. Για να επεξεργαστείτε το έγγραφο του Writer, πατήστε στην επιλογή Επεξεργασία εγγράφου στη γραμμή πληροφοριών ή επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση επεξεργασίας.

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την προβολή της δόμησης αναφορών, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες από τις ιδιότητές του.

Πατήστε στην περιοχή Λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, στο παράθυρο Ιδιότητες, αλλάξτε ορισμένες ιδιότητες, για παράδειγμα το χρώμα του παρασκηνίου.

Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε στο εικονίδιο Εκτέλεση αναφοράς για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά.

Εικονίδιο εκτέλεσης αναφοράς

Εικονίδιο εκτέλεσης αναφοράς

Εάν κλείσετε τη δόμηση αναφορών, θα ερωτηθείτε εάν η αναφορά πρέπει να αποθηκευτεί. Πατήστε Ναι, δώστε στην αναφορά ένα όνομα και πατήστε Εντάξει.

Ταξινόμηση της αναφοράς

Χωρίς ταξινόμηση ή ομαδοποίηση, οι εγγραφές θα εισαχθούν στην αναφορά με τη σειρά με την οποία ανακτώνται από τη βάση δεδομένων.

 1. Ανοίξτε την προβολή δόμησης αναφορών και πατήστε στο εικονίδιο Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση στη γραμμή εργαλείων. Βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση.

Εικονίδιο Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση

Εικονίδιο Ταξινόμησης και Ομαδοποίησης

 1. Στο πλαίσιο Ομάδες, πατήστε στο πεδίο που θέλετε ως πρώτο πεδίο ταξινόμησης και ορίστε την ιδιότητα Ταξινόμηση.

 2. Εκτέλεση της αναφοράς.

Ομαδοποίηση

 1. Ανοίξτε την προβολή δόμησης αναφορών και πατήστε στο εικονίδιο Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση στη γραμμή εργαλείων. Βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση.

 2. Στο πλαίσιο Ομάδες, ανοίξτε το πλαίσιο καταλόγου Κεφαλίδα ομάδας και επιλέξτε να εμφανιστεί μια κεφαλίδα ομάδας.

 3. Πατήστε στο εικονίδιο Προσθήκη πεδίου για να ανοίξετε το παράθυρο Προσθήκη πεδίου.

Εικονίδιο Προσθήκης πεδίου

Εικονίδιο Προσθήκης πεδίου

 1. Σύρετε και αποθέστε την καταχώρηση πεδίου που θέλετε να ομαδοποιήσετε στην ενότητα κεφαλίδας ομάδας. Στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε τα υπόλοιπα πεδία στην ενότητα Λεπτομέρειες.

 2. Εκτελέστε την αναφορά. Η αναφορά εμφανίζει τις ομαδοποιημένες εγγραφές.

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε, ανοίξτε την προβολή της δόμησης αναφορών και, στη συνέχεια, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση. Επιλέξτε για να εμφανίσετε μια κεφαλίδα ομάδας για τα πεδία που θέλετε να ομαδοποιήσετε και επιλέξτε να αποκρύψετε την κεφαλίδα ομάδας για τα πεδία που θέλετε να ταξινομηθούν. Κλείστε το παράθυρο Ταξινόμηση και Ομαδοποίηση και εκτελέστε την αναφορά.

Ενημέρωση και εκτύπωση των δεδομένων σας

Όταν εισάγετε ορισμένα νέα δεδομένα ή επεξεργάζεστε δεδομένα στον πίνακα, μια νέα αναφορά θα εμφανίζει τα ενημερωμένα δεδομένα.

Πατήστε στο εικονίδιο Αναφορές και διπλοπατήστε στην τελευταία αποθηκευμένη αναφορά σας. Θα δημιουργηθεί ένα νέο έγγραφο Writer που εμφανίζει τα νέα δεδομένα.

Εικονίδιο Αναφορές

Εικονίδιο Αναφορές

Για να εκτυπώσετε μια αναφορά, επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση από το έγγραφο Writer.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!