Ημερομηνία και χρόνος

Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και χρόνος της Δόμησης αναφορών επιλέγοντας Εισαγωγή - Ημερομηνία και χρόνος.

tip

Πατήστε Shift-F1 και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα πλαίσιο εισαγωγής για να δείτε ένα κείμενο βοήθειας για αυτό το πλαίσιο εισαγωγής.


Ενεργοποιήστε τη συμπερίληψη ημερομηνίας για να εισαγάγετε ένα πεδίο ημερομηνίας στην ενεργή περιοχή της αναφοράς. Το πεδίο ημερομηνίας εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία κατά την εκτέλεση της αναφοράς.

Ενεργοποιήστε τη συμπερίληψη χρόνου για να εισαγάγετε ένα πεδίο ώρας στην ενεργή περιοχή της αναφοράς. Το πεδίο χρόνου εμφανίζει την τρέχουσα ώρα κατά την εκτέλεση της αναφοράς.

Πατήστε Εντάξει για να εισαγάγετε το πεδίο.

Μπορείτε να πατήσετε στο πεδίο ημερομηνίας ή χρόνου και να το σύρετε σε άλλη θέση στην ίδια περιοχή ή να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες στο παράθυρο Ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!