Οδηγός ερωτημάτων - Ψευδώνυμα

Εκχωρεί ψευδώνυμα σε ονόματα πεδίων. Τα ψευδώνυμα είναι προαιρετικά και μπορούν να παρέχουν πιο φιλικά προς τον χρήστη ονόματα, τα οποία εμφανίζονται στη θέση των ονομάτων πεδίων. Για παράδειγμα, ένα ψευδώνυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πεδία από διαφορετικούς πίνακες έχουν το ίδιο όνομα.

Ψευδώνυμο

Εισαγάγετε το ψευδώνυμο για το όνομα του πεδίου.

Οδηγός ερωτημάτων - Επισκόπηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!