Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες ομαδοποίησης

Καθορίζει τις συνθήκες για την ομαδοποίηση του ερωτήματος. Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Group by clauses" (Ομαδοποίηση κατά προτάσεις) για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Αντιστοιχίστε όλα τα παρακάτω

Επιλέξτε να ομαδοποιήσετε το ερώτημα με βάση όλες τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ένα λογικό AND (ΚΑΙ).

Αντιστοιχίστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω

Επιλέξτε να ομαδοποιήσετε το ερώτημα σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ένα λογικό OR (Ή).

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα πεδίου για τη συνθήκη ομαδοποίησης.

Συνθήκη

Επιλέξτε τη συνθήκη για την ομαδοποίηση.

Τιμή

Εισαγάγετε την τιμή για τη συνθήκη ομαδοποίησης.

Οδηγός ερωτημάτων - Ψευδώνυμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!