Οδηγός ερωτημάτων - Ομαδοποίηση

Καθορίζει εάν θα ομαδοποιηθεί το ερώτημα. Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Group by clauses" (Ομαδοποίηση κατά προτάσεις) για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Ομαδοποίηση κατά

Εμφανίζει όλα τα πεδία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση του ερωτήματος.

Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες ομαδοποίησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!