Οδηγός ερωτημάτων - Λεπτομέρεια ή σύνοψη

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του ερωτήματος ή μόνο τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών συναρτήσεων.

Αυτή η σελίδα εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αριθμητικά πεδία στο ερώτημα που επιτρέπουν τη χρήση συγκεντρωτικών συναρτήσεων.

Λεπτομερές ερώτημα

Επιλέξτε για εμφάνιση όλων των εγγραφών του ερωτήματος.

Ερώτημα σύνοψης

Επιλέξτε για εμφάνιση μόνο των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικών συναρτήσεων.

Επιλέξτε τη συγκεντρωτική συνάρτηση και το όνομα πεδίου του αριθμητικού πεδίου στο πλαίσιο καταλόγου. Μπορείτε να εισαγάγετε όσες συγκεντρωτικές συναρτήσεις θέλετε, μία σε κάθε σειρά στοιχείων ελέγχου.

Συγκεντρωτική συνάρτηση

Επιλέξτε τη συγκεντρωτική συνάρτηση.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το όνομα του αριθμητικού πεδίου.

+

Προσθέτει μια νέα σειρά στοιχείων ελέγχου.

Καταργεί την τελευταία σειρά των στοιχείων ελέγχου.

Οδηγός ερωτημάτων - Ομαδοποίηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!