Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες αναζήτησης

Καθορίζει τις συνθήκες αναζήτησης για το φιλτράρισμα του ερωτήματος.

Αντιστοιχίστε όλα τα παρακάτω

Επιλέξτε να φιλτράρετε το ερώτημα με όλες τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ένα λογικό AND (ΚΑΙ).

Αντιστοιχίστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω

Επιλέξτε να φιλτράρετε το ερώτημα με βάση οποιαδήποτε από τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ένα λογικό OR (Ή).

Πεδίο

Επιλέξτε το όνομα πεδίου για τη συνθήκη φίλτρου.

Συνθήκη

Επιλέξτε τη συνθήκη για το φίλτρο.

Τιμή

Εισαγάγετε την τιμή για τη συνθήκη φίλτρου.

Οδηγός ερωτημάτων - Λεπτομέρεια ή σύνοψη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!