Οδηγός ερωτημάτων - Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης για τις εγγραφές δεδομένων στο ερώτημά σας.

Ταξινόμηση κατά

Καθορίζει το πεδίο με το οποίο ταξινομείται το ερώτημα που δημιουργήθηκε.

Αύξουσα

Πατήστε για ταξινόμηση με αλφαβητική ή αριθμητική αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα

Πατήστε για ταξινόμηση με αλφαβητική ή αριθμητική φθίνουσα σειρά.

Και μετά κατά

Καθορίζει πρόσθετα πεδία με τα οποία ταξινομείται το ερώτημα που δημιουργήθηκε, εάν τα προηγούμενα πεδία ταξινόμησης είναι ίσα.

Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες αναζήτησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!