Οδηγός ερωτημάτων - Επιλογή πεδίου

Καθορίζει τον πίνακα για τη δημιουργία του ερωτήματος και καθορίζει τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ερώτημα.

Πίνακες

Καθορίζει τον πίνακα για τον οποίο θα δημιουργηθεί το ερώτημα.

Διαθέσιμα πεδία

Παραθέτει τα ονόματα των πεδίων της βάσης δεδομένων στον επιλεγμένο πίνακα ή ερώτημα. Πατήστε για να επιλέξετε ένα πεδίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο καθώς πατάτε για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία.

>

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

>>

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

<

Πατήστε για να μετακινήσετε τα επιλεγμένα πεδία στο πλαίσιο το οποίο δείχνει το βέλος.

<<

Πατήστε για να μετακινήσετε όλα τα πεδία στο πλαίσιο που δείχνει το βέλος.

^

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο πάνω στη λίστα.

v

Κάντε κλικ για να μετακινήσετε το επιλεγμένο πεδίο μία καταχώρηση πιο κάτω στη λίστα.

Πεδία στο ερώτημα

Εμφανίζει όλα τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στο νέο ερώτημα.

Οδηγός ερωτημάτων - Σειρά ταξινόμησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!