Οδηγός ερωτημάτων

Ο Οδηγός ερωτημάτων σάς βοηθά να σχεδιάσετε ένα ερώτημα βάσης δεδομένων. Το αποθηκευμένο ερώτημα μπορεί να κληθεί αργότερα, είτε από τη γραφική διεπαφή χρήστη είτε χρησιμοποιώντας την εντολή γλώσσας SQL που δημιουργείται αυτόματα.

Οδηγός ερωτημάτων - Επιλογή πεδίου

Καθορίζει τον πίνακα για τη δημιουργία του ερωτήματος και καθορίζει τα πεδία που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ερώτημα.

Οδηγός ερωτημάτων - Σειρά ταξινόμησης

Καθορίζει τη σειρά ταξινόμησης για τις εγγραφές δεδομένων στο ερώτημά σας.

Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες αναζήτησης

Καθορίζει τις συνθήκες αναζήτησης για το φιλτράρισμα του ερωτήματος.

Οδηγός ερωτημάτων - Λεπτομέρεια ή σύνοψη

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του ερωτήματος ή μόνο τα αποτελέσματα των συγκεντρωτικών συναρτήσεων.

Αυτή η σελίδα εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αριθμητικά πεδία στο ερώτημα που επιτρέπουν τη χρήση συγκεντρωτικών συναρτήσεων.

Οδηγός ερωτημάτων - Ομαδοποίηση

Καθορίζει εάν θα ομαδοποιηθεί το ερώτημα. Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Group by clauses" (Ομαδοποίηση κατά προτάσεις) για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Οδηγός ερωτημάτων - Συνθήκες ομαδοποίησης

Καθορίζει τις συνθήκες για την ομαδοποίηση του ερωτήματος. Η προέλευση δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τη δήλωση SQL "Group by clauses" (Ομαδοποίηση κατά προτάσεις) για να ενεργοποιηθεί αυτή η σελίδα του οδηγού.

Οδηγός ερωτημάτων - Ψευδώνυμα

Εκχωρεί ψευδώνυμα σε ονόματα πεδίων. Τα ψευδώνυμα είναι προαιρετικά και μπορούν να παρέχουν πιο φιλικά προς τον χρήστη ονόματα, τα οποία εμφανίζονται στη θέση των ονομάτων πεδίων. Για παράδειγμα, ένα ψευδώνυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πεδία από διαφορετικούς πίνακες έχουν το ίδιο όνομα.

Οδηγός ερωτημάτων - Επισκόπηση

Εισαγάγετε ένα όνομα του ερωτήματος και καθορίστε εάν θέλετε να εμφανιστεί ή να τροποποιηθεί το ερώτημα μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Οδηγός ερωτημάτων - Επιλογή πεδίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!