Μετεγκατάσταση μακροεντολών

Ο Οδηγός μετεγκατάστασης μακροεντολών εγγράφων βάσης δεδομένων μετακινεί υπάρχουσες μακροεντολές από υποέγγραφα ενός παλιού αρχείου Base στην περιοχή αποθήκευσης μακροεντολών του νέου αρχείου Base.

Προηγουμένως, οι μακροεντολές επιτρεπόταν να βρίσκονται μόνο στα υποέγγραφα κειμένου των φορμών και των αναφορών. Τώρα, οι μακροεντολές μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στο ίδιο το αρχείο Base. Αυτό σημαίνει ότι οι μακροεντολές στα αρχεία Base μπορούν τώρα να καλούνται από οποιοδήποτε από τα υποσυστατικά του: φόρμες, αναφορές, σχεδιασμός πίνακα, σχεδιασμός ερωτήματος, σχεδιασμός σχέσεων, προβολή δεδομένων πίνακα.

Ωστόσο, τεχνικά δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μακροεντολών τόσο σε ένα αρχείο Base όσο και στα υποέγγραφά του ταυτόχρονα. Επομένως, εάν θέλετε να επισυνάψετε μερικές νέες μακροεντολές στο αρχείο Base, διατηρώντας παράλληλα τυχόν υπάρχουσες παλιές μακροεντολές που ήταν αποθηκευμένες στα υποέγγραφα, πρέπει να μετακινήσετε τις υπάρχουσες παλιές μακροεντολές στην περιοχή αποθήκευσης μακροεντολών του αρχείου Base.

Ο Οδηγός μετεγκατάστασης μακροεντολών εγγράφων βάσης δεδομένων μπορεί να μετακινήσει τις μακροεντολές προς τα πάνω στην περιοχή αποθήκευσης του αρχείου Base. Στη συνέχεια, μπορείτε να εξετάσετε τις μακροεντολές και να τις επεξεργαστείτε όπως απαιτείται.

Για παράδειγμα, είναι πιθανό οι μακροεντολές από τα υποέγγραφα να είχαν τα ίδια ονόματα λειτουργικών μονάδων και ονόματα μακροεντολών. Αφού μετακινήσετε τις μακροεντολές σε μια κοινή περιοχή αποθήκευσης μακροεντολών, πρέπει να επεξεργαστείτε τις μακροεντολές για να κάνετε τα ονόματα μοναδικά. Ο οδηγός δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

Ο οδηγός μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου Base σε άλλο φάκελο της επιλογής σας. Ο οδηγός αλλάζει το αρχικό αρχείο Base. Το αντίγραφο ασφαλείας παραμένει αμετάβλητο.

Πίσω

Δείτε τις επιλογές στον διάλογο που έγιναν στο προηγούμενο βήμα. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τη σελίδα 2 και μετά.

Επόμενο

Πατήστε το πλήκτρο Επόμενο και ο οδηγός χρησιμοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις διαλόγου και προχωρεί στο επόμενο βήμα. Εάν βρίσκεστε στο τελευταίο βήμα, αυτό το πλήκτρο γίνεται Δημιουργία.

Τέλος

Εφαρμόζει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον οδηγό.

Άκυρο

Πατώντας στο Άκυρο κλείνετε ένα παράθυρο διαλόγου χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!