Προβολή

Το μενού Προβολή ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Αντικείμενα βάσης δεδομένων

Ανοίγει ένα υπομενού.

Φόρμες

Επιλέγει τον περιέκτη φορμών και εμφανίζει όλες τις φόρμες στην προβολή λεπτομερειών.

Αναφορές

Επιλέγει τον περιέκτη αναφορών και εμφανίζει όλες τις αναφορές στην προβολή λεπτομερειών.

Ερωτήματα

Επιλέγει τον περιέκτη ερωτημάτων και εμφανίζει όλα τα ερωτήματα στην προβολή λεπτομερειών.

Πίνακες

Επιλέγει τον περιέκτη πινάκων και εμφανίζει όλους τους πίνακες στην προβολή λεπτομερειών.

Ταξινόμηση

Ανοίγει ένα υπομενού.

Αύξουσα

Ταξινομεί τις εγγραφές στην προβολή λεπτομερειών σε αύξουσα σειρά.

Φθίνουσα

Ταξινομεί τις εγγραφές στην προβολή λεπτομερειών με φθίνουσα σειρά.

Προεπισκόπηση

Ανοίγει ένα υπομενού.

Καμία

Απενεργοποιεί την προεπισκόπηση στο παράθυρο της βάσης δεδομένων.

Πληροφορίες εγγράφου

Το παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζει τις πληροφορίες του εγγράφου μιας φόρμας ή μιας αναφοράς.

Έγγραφο

Η προεπισκόπηση εμφανίζει το έγγραφο μιας φόρμας ή μιας αναφοράς.

Ανανέωση πινάκων

Ανανεώνει τους πίνακες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!