Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Σχέσεις

Ανοίγει την προβολή Σχεδίαση σχέσεων και ελέγχει εάν η σύνδεση της βάσης δεδομένων υποστηρίζει σχέσεις.

Διαχείριση χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση χρήστη εάν η βάση δεδομένων υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Φίλτρο πίνακα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο πίνακα όπου μπορείτε να καθορίσετε ποιοι πίνακες της βάσης δεδομένων θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται.

Επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να φιλτράρετε στον κατάλογο Φίλτρο.

Εάν επιλέξετε τον ανώτατο πίνακα σε μια ιεραρχία, επιλέγονται όλοι οι πίνακες της ιεραρχίας.

Εάν επιλέξετε έναν πίνακα που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία, οι πίνακες που εμφανίζονται πάνω από αυτόν στην ιεραρχία δεν επιλέγονται.

SQL

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου SQL όπου μπορείτε να εισαγάγετε δηλώσεις SQL.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!