Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Φόρμα

Ανοίγει ένα νέο έγγραφο κειμένου σε λειτουργία φόρμας.

Αναφορά

Ξεκινά το παράθυρο Δόμηση αναφορών για τον επιλεγμένο πίνακα, προβολή ή ερώτημα.

Ερώτημα (Προβολή σχεδίασης)

Ανοίγει ένα νέο ερώτημα σε λειτουργία σχεδίασης.

Ερώτημα (Προβολή SQL)

Ανοίγει ένα νέο ερώτημα σε λειτουργία SQL.

Σχεδίαση πίνακα

Ανοίγει την προβολή σχεδίασης πίνακα.

Προβολή σχεδίου

Ανοίγει μια νέα προβολή σε λειτουργία σχεδίασης.

Προβολή (Απλή)

Ανοίγει μια νέα προβολή σε λειτουργία SQL.

Φάκελος

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν νέο φάκελο στο αρχείο της βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!