Αποθήκευση

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να καθορίσετε τη θέση και το όνομα μιας φόρμας που αποθηκεύετε σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Το παράθυρο διαλόγου ανοίγει αυτόματα όταν αποθηκεύετε μια φόρμα την πρώτη φορά.

Δημιουργία νέου καταλόγου

Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο μέσα στο αρχείο της βάσης δεδομένων.

Ένα επίπεδο πάνω

Πατήστε για να ανεβείτε ένα επίπεδο στην ιεραρχία των φακέλων.

Όνομα αρχείου

Εισαγάγετε το όνομα αρχείου για την αποθηκευμένη φόρμα.

Αποθήκευση

Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη φόρμα στο αρχείο της βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!