Αρχείο

Το μενού Αρχείο ενός παραθύρου βάσης δεδομένων. Παρατίθενται μόνο καταχωρήσεις ειδικά για βάσεις δεδομένων.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά. Για το αρχείο της βάσης δεδομένων, δείτε το παράθυρο διαλόγου αποθήκευση αρχείου. Για τα άλλα αντικείμενα, δείτε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων με άλλο όνομα. Στο παράθυρο διαλόγου αποθήκευση αρχείου, επιλέξτε μια διαδρομή και ένα όνομα αρχείου για αποθήκευση.

Εξαγωγή

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά ή φόρμα σε έγγραφο κειμένου. Μια δυναμική αναφορά εξάγεται ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων τη στιγμή της εξαγωγής.

Αποστολή

Ανοίγει ένα υπομενού.

Έγγραφο ηλ. ταχυδρομείου

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλ. ταχυδρομείου για αποστολή νέου ηλ. ταχυδρομείου. Το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων προσαρτάται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισαγάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και ένα σώμα αλληλογραφίας.

Αναφορά ως ηλ. ταχυδρομείο

Ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλ, ταχυδρομείου για αποστολή νέου ηλ. ταχυδρομείου. Η επιλεγμένη αναφορά επισυνάπτεται ως συνημμένο. Μπορείτε να εισαγάγετε το θέμα, τους παραλήπτες και ένα σώμα αλληλογραφίας. Μια δυναμική αναφορά εξάγεται ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων τη στιγμή της εξαγωγής.

Αναφορά στο έγγραφο κειμένου

Εξάγει την επιλεγμένη αναφορά σε έγγραφο κειμένου. Μια δυναμική αναφορά εξάγεται ως αντίγραφο των περιεχομένων της βάσης δεδομένων τη στιγμή της εξαγωγής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!