Επεξεργασία

Το μενού Επεξεργασία ενός παραθύρου βάσης δεδομένων.

Αντιγραφή

Αντιγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει ένα στοιχείο από το πρόχειρο. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισαγάγετε φόρμες και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, από το ένα αρχείο βάσης δεδομένων στο άλλο.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει ένα στοιχείο από το πρόχειρο. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισαγάγετε φόρμες και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, από το ένα αρχείο βάσης δεδομένων στο άλλο.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλες τις καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων, στο κάτω μέρος του παραθύρου της βάσης δεδομένων.

Επεξεργασία

Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τον επιλεγμένο πίνακα, το ερώτημα, τη φόρμα ή την αναφορά.

Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα, το ερώτημα, τη φόρμα ή την αναφορά.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο αντικείμενο. Ανάλογα με τη βάση δεδομένων, ορισμένα ονόματα, χαρακτήρες και το μήκος του ονόματος ενδέχεται να μην είναι έγκυρα.

Άνοιγμα

Ανοίγει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τελευταία αποθηκευμένη κατάσταση.

Δημιουργία ως προβολή

Μετατρέπει το επιλεγμένο ερώτημα σε προβολή. Το αρχικό ερώτημα παραμένει στο αρχείο της βάσης δεδομένων σας και δημιουργείται μια πρόσθετη προβολή στον διακομιστή της βάσης δεδομένων. Πρέπει να έχετε άδεια εγγραφής για να προσθέσετε μια προβολή σε μια βάση δεδομένων.

note

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν ερωτήματα για φιλτράρισμα ή για να ταξινομήσουν πίνακες βάσης δεδομένων ώστε να εμφανίσουν εγγραφές στον υπολογιστή σας. Οι προβολές προσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα όπως τα ερωτήματα, αλλά από την πλευρά του διακομιστή. Εάν η βάση δεδομένων σας είναι σε διακομιστή που υποστηρίζει προβολές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές για να φιλτράρετε τις εγγραφές στον διακομιστή ώστε να επιταχύνετε τον χρόνο εμφάνισης.


Οδηγός φόρμας

Εκκινεί τον Οδηγό φόρμας για τον επιλεγμένο πίνακα, το ερώτημα ή την προβολή.

Οδηγός αναφορών

Εκκινεί τον Οδηγό αναφορών για τον επιλεγμένο πίνακα, το ερώτημα ή την προβολή.

Βάση δεδομένων

Ανοίγει ένα υπομενού.

Ιδιότητες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

Τύπος σύνδεσης

Ανοίγει τον Οδηγό τύπου σύνδεσης.

Προχωρημένες ιδιότητες

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου προχωρημένες ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!